Μεγάλη Εταιρεία | Kalamata

Γνωστή εταιρεία αναζητά για τα γραφεία της στην Καλαμάτα 5 νέους. νέες για την στελέχωση των τμημάτων της. Προσφέρεται. Ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση. Ευχάριστο και δυν...

INGROUP | Patras

Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 18 χρόνια παρουσία στο χώρο παροχής υπηρεσιών Human Resources, Outsourcing και Trade Marketing, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της. ΒΟ. ΗΘΟ ...

ORCHESTRA | Corinth

Στα πλαίσια της ανάπτυξής της η εταιρεία ORCHESTRA ζητά για το κατάστημαΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΕΣ MEΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Επικοινωνιακό χαρακτ...

CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | Athens

H εταιρεία CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, που δραστηριοποιείται για περισσότερο από τριάντα χρόνια στον χώρο του φαρμάκου και των OTC προϊόντων,. Αναζητεί Ιατρικό επισκέπτη για την περαιτέρω ...